تبلیغات
بانک اطلاعات گل گیاه زینتی باغبانی - زهکشی خاک ومرغوب ساختن خاک برای پروش بهتر
این گل ز بر همنفسی می‌آید ... شادی به دلم از او بسی می‌آید
تاریخ : چهارشنبه 17 آبان 1391
نویسنده : sajjad da

چه زمانی خاکِ باغ یا باغچه‌تان برایِ کِشت مناسب است؟ در اینجا راهکار‌هایی را به شما ارائه می‌دهیم که پاسخ این سوال را بیابید.

  • یک مشت از خاکِ باغتان را بردارید. اگر می‌توانید آن را به شکلِ توپ دربیاورید، خاکتان برایِ کاشت بیش از حد خیس است (و در صورتِ کاشت احتمال دارد بذر‌هایتان بگندد)؛ اما اگر خاک از میانِ انگشتانتان فرو ریخت، برایِ کشت و کار آماده است.
  • یک راهکارِ دیگر برایِ امتحانِ خاک این است که یک گلوله یا توپ از خاک درست کرده و آن را بیاندازید؛ اگر خاک فروریخت باغتان برایِ کِشتِ بذر‌ها آماده است؛ اما اگر شکلِ خود را حفظ کرد و تنها به قطعاتِ کوچکتری شکسته شد،  بیش از حدِ لازم برایِ کِشتِ بذر‌ها خیس است.
  • شما همچنین می‌توانید رویِ خاکِ باغچه قدم بگذارید و سپس به عقب بروید و به ردّ پایی که بر رویِ خاک باقی گذاشته‌اید، نگاه کنید. اگر درخشان بود بدین معناست که مقدارِ آبِ زیادی (بیش از حدّ لازم برایِ کِشت) بر رویِ سطح خاک است. اما گر ردّ پایتان مات است، آبِ اضافی جذب شده و وقتِ خوبی برایِ کِشتِ بذر است.
  • یک دستورالعملِ دیگر نیز وجود دارد: هنگامی که علف هایِ هرز در خاکِ باغتان شروع به رشد کردند، نشان دهنده مناسب بودنِ خاک و بهترین زمان برایِ کاشتِ سبزیجات است.

هنگامی که دیدید خاک برایِ کِشت مناسب است آن را زیر و رو کنید و اجازه دهید چند روز بماند؛ سپس رویِ آن کود ریخته و کارتان را شروع کنید.
منبع:http://www.parsegard.comموضوعات مرتبط: پرورش گل وگیاه ,
آخرین مطالب